0,00 Kč s DPH

Obchodní podmínky

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávání, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu obchod@ceed.cz. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.

Dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s Doporučenými obchodními podmínkami Asociace pro elektronickou komerci APEK.
Zboží většinou expedujeme do tří dnů po obdržení objednávky. Dodací lhůta tedy závisí hlavně na způsobu dodání a rychlosti České pošty.
Při zaslání na dobírku se jedná přibližně o pět dnů.

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH (knihy 10 % DPH). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pokud objednáváte větší množství zboží, nebo potřebujete upřesnit dodací podmínky, napište Váš dotaz na e-mail obchod@ceed.cz.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Pokud je zboží pro velký zájem dočasně vyprodáno, neprodleně informujeme emailem zákazníka o termínu pozdější dodávky a zákazník se vyjádří, zda o pozdější dodání má ještě zájem či zda odstoupí od kupní smlouvy.

Storno objednávky ze strany kupujícího
V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
- Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@ceed.cz s textem: "Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží (uveďte například číslo objednávky); datum objednání nebo dodání, jméno a příjmení spotřebitele, podpis a adresa spotřebitele, datum"
- Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Doporučujeme Vám vrácené zboží pojistit.
- V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal;


Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace zboží
Na zboží zakoupené v našem eshopu platí záruky dle občanského zákoníku. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce (České pošty) zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat, jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem ceed.cz reklamovaná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně na adrese CEED Ing. Jena Švarcová, Obeciny 3623, 760 01 Zlín nebo e-mailem obchod@ceed.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /je-li k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.

4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.

5. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující předložil fakturu, doklad o uhrazení apod.

Reklamace zboží - se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Licenční podmínky

Knihu, ani žádnou její část nelze kopírovat bez předchozího souhlasu vydavatele.

Ochrana osobních dat
Ochrana osobních dat Nakladatelství a vydavatelství CEED jako provozovatel serveru mojeekonomie.cz a ceed.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba požadujeme při objednávce uvést následující údaje:
Jméno a příjmení
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při objednávce uvést následující údaje:
Název firmy
Adresu pro fakturaci a dodání zboží
IČO
DIČ
Telefonické spojení
Elektronickou adresu (e-mail)

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Firma CEED si váží vašeho soukromí a nepoužívá kookies kromě technicky nezbytných.

GDPR – jak zpracováváme poskytnutá osobní data: Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. Poskytnutá osobní data nejsou uchovávána v databázi, pouze v historii vaší a naší elektronické pošty. Dále již jsou osobní údaje zpracovávány pouze v účetním systému, který slouží k vystavení faktury a odeslání zboží k vám, a dále pro účely daňové (viz zákon o účetnictví a daňové zákony).

Způsob dodání

Objednané zboží odesíláme poštou na dobírku. Pouze školy mohou v poznámce uvést žádost o zaslání na fakturu s platbou převodem na účet.

Poštovné

Při zásilce do ceny 250,- Kč účtujeme poštovné 105,- Kč. Nad částku 250,-Kč neúčtujeme poštovné. Uvedené ceny platí pouze pro ČR.

Balné

Balné neúčtujeme. Je pro Vás tedy zcela zdarma. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.